... Project-X 19
Adding product to cart...

วิธีใช้

การสวมริสแบนด์

1. สวมริสแบนด์บนข้อมือคุณ โดยให้ปลายที่มีปั๊มชี้เข้าหาลำตัว

2. ปรับความกระชับที่เหมาะสมด้วยแถบแม่เหล็ก

3. สำหรับการใช้งาน ให้หันหัวสเปรย์เข้าหาฝ่ามือข้างที่ไม่ได้สวมริสแบนด์ จากนั้นใช้มือข้างนั้นรองที่ปั๊มแล้วกดเพื่อสเปรย์แอลกอฮอล์ตามความเหมาะสม

การเติมริสแบนด์

1. ใส่ปลายของริสแบนด์ด้านที่มีหัวเติมเข้ากับชุดเติมแอลกอฮอล์

2. ปั๊มเลย! เมื่อเติมจนเต็มแล้วริสแบนด์จะมีความแข็ง บวมขึ้นและขยายตัวออกให้ "หยุดปั๊มทันที" ในกรณีที่เติมเกินสามารถกดหัวสเปรย์เพื่อไล่แอลกอฮอล์ส่วนเกินออก

คำเตือน: ควรหยุดปั๊มเมื่อริสแบนด์ดูเต็มหรือเริ่มขยายตัว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดได้จากการเติมเกินขนาด

Project-X emblem logo